Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Höga elpriser - det här gör HSB

HSB arbetar för att det kommande högkostnadsskyddet, som Svenska kraftnät ska utforma, ska fungera för boende i såväl bostadsrättsföreningar, hyresrätt och egna hem. Det måste även fungera för de som har individuell mätning och debitering av el. HSB föreslår också att i detta extraordinära läge ta bort eller sänka elskatt och mervärdesskatt.

På kort sikt behöver många bostadsrättsföreningar stöd i övergången till ett kanske två till fem gånger högre elpris. På längre sikt är stöd och incitament för investeringar i hållbara energieffektiviseringar som bidrar till klimatomställningen ett måste, och att föredra framför generella konsumtionsstöd. Men i det läge vi nu befinner oss i kan vi inte nog understryka att de höga elkostnaderna riskerar att driva på behovet av årsavgiftshöjningar långt utöver den inflation i övrigt som drabbar alla HSBs medlemmar.