Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nya krav på energiprestanda i samband med nybyggnation

Från och med 1 september 2020 gäller nya krav avseende energiprestanda i samband med nybyggnation. Det fastslås i den nya versionen av Boverkets Byggregler som då träder i kraft.

De nya reglerna är resultatet av en lång process som började redan 2010 då EU-direktivet om byggnaders energiprestanda kom, som innebär att krav på nära-nollenergibyggnader behöver införas. Den nya definitionen på en nära-nollenergibyggnad innebär att en byggnad ska:

”Ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög grad kommer från förnybara energikällor uttryckt som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per energibärare som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade”.

Vill man läsa i detalj vad kraven omfattar så finns det i Kapitel 9 i Boverkets Byggregler. På Boverkets webbplats finns även en webbkurs att gå utan kostnad om man vill lära sig mer om detta.

Så påverkas bostadsrättsföreningar

För det första påverkar det om man bygger nytt, exempelvis en ny bostads- eller lokalbyggnad inom föreningen. Då måste alla krav uppfyllas. Men regelverket gäller även i samband med det som kallas för ”ändring av byggnad”. En ändring av byggnad kan vara en tillbyggnad eller ombyggnad. En tillbyggnad innebär att man utökar byggnadens volym oavsett i vilken riktning det sker. I detta fall omfattar de nya kraven den tillbyggda delen av byggnaden. En ombyggnad innebär en påtaglig förnyelse av en betydande och avgränsbar del av byggnaden eller hela byggnaden.

En ändring som inte sällan görs i bostadsrättsföreningar är att man bygger om vinds- eller källarutrymmen till bostadslägenheter. I dessa fall gäller nämnda krav för dessa lägenheter. Detsamma gäller om man exempelvis byter verksamhet i en lokal man hyr ut externt och om man i samband med detta bygger om hela eller stora delar av lokalen.

De nya reglerna gäller när en brf:

  • Bygger nytt, exempelvis en ny bostads- eller lokalbyggnad.
  • Gör tillbyggnad eller ombyggnad där man utökar byggnadens volym.
  • Bygger om exempelvis vinds- eller källarutrymmen till bostadslägenheter.