Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nya krav på hantering av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall i Sverige skärptes kraven på att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket augusti 2020. Detta berör bland annat bostadsrättsföreningars avfallshantering.
Farligt avfall

Farligt avfall kan vara sådant som förbrukade lysrör, färgrester, lim och kylskåp. Innan det farliga avfallet transporteras bort ska det antecknas, med uppgifter om typ av avfall, vikt, varifrån det transporteras, av vem och vart. Dessa uppgifter ska rapporteras till avfallsregistret inom två arbetsdagar, annars finns risk för en miljösanktionsavgift på 5 000 kr sedan årsskiftet.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att:

  • Anlita en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall
  • Spara transportdokument från avfallsentreprenören
  • Kontrollera att det skickas till en anläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall.

För ytterligare vägledning och stöd i arbetet med farligt avfall, se Naturvårdsverkets information.