Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rädd för grannen – så hanterar du situationen

Är du rädd för din granne? Kanske känns hen hotfull eller har en ilsken hund? Att vara rädd för sin granne kan vara en ohållbar situation. Detta kan du som medlem i en bostadsrättsförening göra innan du vänder dig till styrelsen med dina klagomål.

De allra flesta människor vill ha en god relation till sina grannar. Börja med att ställa dig frågan varför din granne reagerar på det sätt som den gör. Han eller hon kanske har dåliga erfarenheter av grannsämja och av att fler grannar påpekat hans eller hennes agerande. Därför förväntar han eller hon sig kanske att alla grannar är arga på densamme och hunden samt att ingen vill ha honom eller henne kvar i bostadsrättsföreningen. 

Fundera på vad du vill säga till din granne 

Det är viktigt att du är ärlig och tydlig. När du möter grannen nästa gång är det lämpligt att du berättar att du är rädd för hundar, att du tycker att det är obehagligt att möta honom eller henne och hunden och att detta påverkar dig när du vistas i trapphuset och på bostadsrättsföreningens gård. Börja inte samtalet med vad han eller hon gör för fel utan utgå i stället från dig själv. Ansvara för dina egna känslor genom att förklara hur du känner och hur du upplever situationen – då kommer du också troligen att bli ärligare bemött tillbaka. 

Prata med varandra 

Jag tror att din granne också vill känna sig respekterad för den situation som han eller hon har. Poängtera att du förstår att han eller hon har rätt att ha sin hund i trapphuset och att de ska kunna gå ut utan att bli påhoppade av arga grannar, men att du förväntar dig att han eller hon håller i sin hund när du kommer så att du kan gå förbi utan att vara rädd. Hundägare bör vara inställda på att människor kan vara hundrädda och bör agera utifrån det genom att hålla ordning på sin hund. 

Många konflikter kan lösas genom att lyssna på varandras behov. Därför är det viktigt att du lyssnar på din granne så att han eller hon också får känna sig hörd. Prova med att mötas på halva vägen så att alla känner sig som vinnare, vilket ni faktiskt blir om ni kan få till en dialog. 

Sista utvägen – be styrelsen om hjälp 

Om du redan vid flera tillfällen har försökt att prata med grannen men möts av ett avvisande tycker vi att du ska ta styrelsen till hjälp för att komma till rätta med bekymret. Din styrelse kan kontakta grannen och berätta om vilka regler som gäller i er bostadsrättsförening och vad en bostadsrättshavare är skyldig att iaktta enligt bostadsrättslagen. Ett hotfullt beteende eller trakasserier kan utgöra ett brott enligt lagen, och i dessa fall ska polisen kontaktas. 

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.