Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så sänker ni energikostnaderna i er bostadsrättsförening

I många bostadsrättsföreningar står just nu energikostnaderna högt upp på dagordningen. De höga elpriserna har ökat oron för att även fjärrvärmepriser ska följa efter med anledning av inflation och omvärldsläge. Här svarar HSBs energikonsult Mikael Rosén på tre vanliga frågor om energikostnader i brf.
3D-bild från HSB brf Guldläge i Skellefteå. 3D-bild från HSB brf Guldläge i Skellefteå.

Hur sänker vi energikostnaderna i vår bostadsrättsförening?

För att börja med ett mer allmänt svar så handlar det om att försöka se till att använda så lite energi som möjligt. Titta på er energideklaration och er obligatoriska ventilationskontroll (OVK) för att se vilka åtgärdsförslag som finns där. Om ni har gjort någon energikartläggning finns förmodligen en hel del förslag även i den.

Tänk på att förslag som kanske inte ansågs vara lönsamma tidigare kan vara betydligt mer lönsamma idag och i framtiden med ökande priser, så räkna igenom förslagen igen. Tänk också på att även om ni har ett bundet elpris idag så blir det sannolikt mycket högre när avtalet löper ut. Det kan därför vara en idé att räkna och planera utifrån ett betydligt högre elpris. Om ni behöver hjälp finns det många duktiga energikonsulter inom HSB runt om i landet.

Finns det något vi kan göra här och nu?

I det kortare perspektivet kan det vara så att det går att skruva och konfigurera en del i befintliga värmeanläggningar och ventilationsaggregat så att de får mer optimerade inställningar och därmed inte använder mer energi än nödvändigt. Att se över temperaturer, värmekurvor, tryck, flöden och tidsinställningar kan ge en hel del besparing utan nämnvärt stora investeringar. Tänk också på att inte ha varmare än nödvändigt i trapphus, korridorer och garage. Se även över belysningen så att den inte står tänd i onödan.

Många föreningar har installerat frånluftsvärmepumpar som komplement till sin fjärrvärmeanläggning och det har varit en relativt lönsam åtgärd. Men eftersom värmepumpar använder en hel del el kan det vara så att om man har ett högt elpris är det inte lönsamt att köra dem om fjärrvärmepriset samtidigt är relativt lågt. Då kan man kanske stänga av dem och bara använda fjärrvärme – men det är en åtgärd som bör genomlysas ordentligt! Ta hjälp av någon om ni inte själva kan göra den bedömningen.

Vad kan vi göra på längre sikt?

I det lite längre perspektivet är framför allt installation av solceller intressant. Givet de elpriser vi ser idag så har lönsamheten förbättrats rejält under året. När man för bara ett år sedan pratade om återbetalningstider på 10–12 år, pratar man nu i stället om 6-8 år.

Men i grunden är det viktigaste att se till att använda så lite el som möjligt. El använder vi till ventilation, cirkulationspumpar, belysning, tvättstugor och torkrum och till värmepumpar. Genom att byta till modern teknik och även modernare styrning av exempelvis värmesystem går det att spara en hel del, men det är svårt att ge annat än generella råd då det ser olika ut i olika föreningar. Så rekommendationen här blir att göra en energikartläggning eller uppdatera en tidigare energikartläggning med nya förutsättningar.

Många föreningar blir också kontaktade direkt av leverantörer av olika lösningar och det är ju bra. Kom bara ihåg att be dem göra ordentliga kalkyler som ni förstår och med energipriser som är rimliga. Har ni svårt att tolka deras förslag så ta gärna in en ”second opinion” från någon energiexpert.

Ett sista tips är att se över behovet av injustering av värmesystemet. Om det inte är gjort på länge kan man spara en hel del värmeenergi, vilket innebär både minskade fjärrvärmeinköp och minskade elinköp om man använder värmepumpar. Man brukar dessutom få bättre verkningsgrad på värmepumparna vid en injustering. Samtidigt får man ofta också en bättre komfort.

Läs mer: allt om energieffektivisering för bostadsrättsföreningar

Mikael Rosén energikonsult på HSB svarar på frågorna i artikeln

Ta hjälp av HSB i energifrågor

Om er bfr behöver hjälp finns det många kompetenta energikonsulter inom HSB runt om i landet att konsultera. Kontakta din regionala HSB-förening för mer information.

Höga elpriser – det här gör HSB

HSB arbetar för att det kommande högkostnadsskyddet, som Svenska kraftnät ska utforma, ska fungera för boende i såväl bostadsrättsföreningar, hyresrätt och egna hem.