Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Säkra din bostadsrätt mot skador

Att drabbas av en skada i hemmet är kostsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt. Men du kan göra mycket själv för att förebygga att skador uppstår i ditt hem. Här får du mängder av tips.

Kökssäkra

 1. Se till att mediciner, kemikalier och andra farliga produkter förvaras inlåsta.
 2. Skaffa lådspärrar på skåp och lådor så barnen inte kommer åt vassa föremål i lådorna.
 3. Använd droppskyddsbricka under diskmaskinen för att förhindra vattenskador vid läckage. 
 4. Se till att ugnsluckan är barnsäkrad och isolerad.

Brandsäkra

En brandvarnare är en billig försäkring mot den katastrof det innebär om hemmet börjar brinna. Glöm inte att kontrollera batterierna i brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Utrusta också hemmet med brandsläckare och brandfilt. En glömd kastrull på spisen som kokar torrt är en stor brandfara. En timer på spisen kan då vara en god investering. 

Vatten- och fuktsäkra

 1. Täta skruvhål i badrummet på ett korrekt sätt. 
 2. Rensa golvbrunnen regelbundet för att minska risken att vatten läcker in under tätskiktet som är fastsatt i brunnen.
 3. Använd droppskyddsbricka under disk- och tvättmaskinen för att förhindra att en eventuell vattenläcka ger omfattande skador.
 4. Stäng av vattentillförseln till disk- och tvättmaskin när du reser bort.

Skadedjursäkra

Det händer att skadedjur kommer in i hemmet via t ex väskor efter en vistelse utomlands. För att förhindra det, tänk på följande: 

 1. Var försiktig med ditt bagage på resan så du inte får med vägglöss och kackerlackor hem. Sprid t ex inte ut kläder i hotellrummet utan förvara dem i en stängd resväska.
 2. Förvara väskan långt ifrån sängen, för i sängen trivs vägglusen som bäst. Packa därför inte heller upp väskan på din egen säng, för säkerhets skull.
 3. Tvätta allt innehåll omgående, helst i 60 grader.

Råttor och möss

 1. Var observant på råttor eller möss i till exempel källare eller på vinden. Upptäcker du spår av gnagare, informera genast din bostadsrättsförening som kan vidta åtgärder.
 2. Förvara alltid torrvaror i tättslutande burkar. 

 3. Gör rent och dammsug i skåp och lådor.

Inbrottssäkra

 1. Organisera grannsamverkan tillsammans med grannar och polisen.
 2. Se till att ha godkända lås i ytterdörr och i balkong- och altandörrar. Vilka lås som är godkända kan du se på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Säkert för barn

Många småbarnsolyckor sker i hemmet. Se till att säkra upp hemma så snart ditt barn börjar bli rörligt. 

 1. Skaffa tipp- och hällskydd till spisen så att den inte välter. 
 2. Se till att ugnsluckan är barnsäkrad och isolerad.  
 3. Vänd kastruller med handtaget inåt när du lagar mat. 
 4. Skaffa lådspärrar på skåp och lådor så barnen inte kommer åt vassa knivar i lådorna.
 5. Sätt i fönsterspärrar och dörrstopp.
 6. Se till att mediciner, kemikalier och andra farliga produkter förvaras inlåsta. 
 7. Kontrollera att du inte har giftiga krukväxter hemma.

Fallolyckor

Här följer några tips som kan avhjälpa eventuella fallolyckor i hemmet.

 1. Fäst upp lösa sladdar och andra föremål från golvet. Det minskar risken att snava. 
 2. Ta bort mattor eller använd halkskydd under dem.
 3. Lägg en halkmatta i dusch eller badkar.
 4. Montera ett handtag på badrumsväggen för att enklare komma i och ur badkaret.