Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Trapphuset – så får det se ut

Visst är det tråkigt att behöva ta in en blöt pulka eller lerig cykel i lägenheten innan den fått stå och torka någon annanstans? För vissa personer har trapphuset blivit den perfekta platsen att förvara diverse saker på. Frågan är dock om det är tillåtet att göra så och hur föreningen ska tänka och agera kring detta.
Ett städat och fint trapphus

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset utan att först ha fått ett tillstånd av föreningen. 

Viktig utrymningsväg 

Föreningen måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg och det bör inte tillåtas att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägarna. Föreningen bör även tänka på är att förvaring av brännbart material i trapphus också kan vara en fara vid händelse av brand.  

Ett annat skäl att inte ha saker i trapphuset är att det försvårar städning och underhållsarbete i trapphuset 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. På MSB:s hemsida finns mer information att ta del av kring bland annat detta. 

Hjälp från kronofogdemyndigheten 

Om en bostadrättshavare vägrar ta bort saker som den har placerat i trapphuset kan föreningen ta hjälp av kronofogdemyndigheten och ansöka om så kallad särskild handräckning. 

För allas trivsel och säkerhet i föreningen är det förstås önskvärt om styrelsen och de boende kan vara överens om vad som gäller beträffande förvaring i trapphus. Regler kring detta kan tas in i föreningens ordningsregler och det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna de boende om vad som gäller i föreningen. 

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.