Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Riksförbund undertecknar demokratideklaration

26 maj 2021 2021 är demokratins år och för att påminna om vikten av demokrati har regeringen genomfört en nationell kraftsamling, där man bland annat tagit fram en ”Deklaration för en stark demokrati” – någonting som var självklart för HSB Riksförbund att underteckna.

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige, då både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Och även om demokratin fortfarande står sig stark i landet, är det viktigt att fortsätta utveckla den och ta hoten mot demokrati på stort allvar.

För att säkerställa en levande och uthållig demokrati även i framtiden genomför regeringen under 2020 och 2021 en nationell kraftsamling under namnet ”Demokratin 100 år – samling för stark demokrati”.

– Detta är ett mycket viktigt initiativ mot bakgrund av de utmaningar vi ser att demokratin står inför i vår omvärld och även i Sverige. Demokratin blir aldrig starkare än det stöd den har i befolkningen och det bästa sättet att förankra demokratin är om fler människor får möjlighet att delta och vara delaktiga i demokratins processer. De kommunala och regionala nivåerna är viktiga för att involvera fler människor i demokratin, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind i det pressmeddelande som regeringen gick ut med i början av året.

Pernilla Bonde, vd på HSB Riksförbund, signerar demokratideklarationen. 

Regeringen har till sin hjälp kommittén ”Demokratin 100 år”, ledd av ordförande Peter Örn. De har i sin tur tagit fram ”Deklaration för en stark demokrati”, där syftet är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick samt uppmuntra till att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin. För HSB, vars hela grundidé är uppbyggd utifrån de demokratiska principerna, är det en självklarhet att skriva under deklarationen.

– Att bo i bostadsrätt är att bo i en demokrati, där alla medlemmar har rätt att vara med och påverka sitt boende. För oss på HSB, som ägs av våra 670 000 medlemmar och har basen i de kooperativa principerna, är det självklart att vara med och underteckna ”Deklarationen för en stark demokrati” och att uppmärksamma dessa frågor extra under 2021. Demokratin som styrelseskick har varit grunden för Sveriges utveckling och välstånd under de senaste hundra åren och vi vill vara med och bidra till att den utvecklas och är fortsatt stark framöver, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

Mer info

Vill du veta mer om demokratins år? Klicka på länken nedan för att komma till regeringens hemsida.

Demokratin 100 år