Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lyckad Brf-styrelsekonferens

31 oktober 2022 Två fullspäckade dagar med inspirerande föreläsningar, utbildning, mingel och erfarenhetsutbyte. Temat för årets konferens var hållbarhet utifrån tre perspektiv: ekonomisk, ekologiskt och socialt. Hur man kan arbeta med dessa frågor i en styrelse och på vilka sätt HSB Södertörn kan stötta er i arbetet.
Polisen Anna Schelin och samarbetspartners

Årets Brf-styrelsekonferensen modererades av Anna-Karin Ilemyr, affärsområdeschef för fastighetsförvaltning och temat för det här året var hållbarhet - och det inom flera olika områden.

Konferensens första dag inleddes med att Anna Söderlind, kommunikation- och medlemschef, hade en genomgång om världsläget. Hur oroligheterna i omvärlden påverkar energipriser, stigande räntor, brist på material, ökade levnadskostnader som i sin tur medfört att vi hamnat i en hög inflation. Trots det allvarsamma läget är det viktigt att vi tar oss igenom det tillsammans och att vi orkar planera för framtiden.

”Det kommer att gå över men fram till dess måste vi hitta lösningar som är mindre dåliga”

Därefter var det Sophie Skytt, verksamhetschef ekonomisk förvaltning, som betonade vikten av att brf:erna ser över sin ekonomi och vad som är bra att kan tänka på utifrån marknadsläget. Det är fortsatt viktigt att spara. På kort sikt kan sparandet sänkas men inte över en längre period, det kan bli kostsamt. Om behov att höja avgiften finns men detta inte görs blir konsekvensen i praktiken som en avgiftssänkning, på grund av att alla omkostnader ökat. Ta gärna hjälp av er HSB ekonom för att se över era ekonomiska förutsättningar och om det bör leda till en avgiftshöjning. Om det finns behov kan vi även stötta er i hur ni kommunicerar en avgiftshöjning till boenden.


Sophie lyfte också upp att man kan ansöka om Gröna lån om man har jobbat med energifrågorna i brf:en. Gröna lån tillhandahåller de flesta storbanker. Det är ett lån där pengarna ska användas till ett hållbart eller miljövänligt syfte. Till exempel till att minska koldioxidutsläpp eller bidra till övergången till ett grönare samhälle genom att utveckla miljövänlig teknik.

Inom fastighetsutveckling, där Sebastian Zetterberg är affärsområdeschef, gjordes en summering om det nya elavtalet som tecknats tillsammans med Telge Energi och hur elmarknaden ser ut just nu. Avtalet grundar sig i en så kallad portföljförvaltning och det har historiskt lönats sig över tid. Avtalet är tecknat tillsammans med två andra regionföreningar, HSB Södertälje och HSB Södermanland.

Den första gästföreläsaren var polisinspektör Anna Schelin, från Huddinge polisen som berättade om brott i bostad, vishing (telefonbedrägeri) och vad ”Blåljuskod” innebär för bostadsrättsföreningar samt om grannsamverkan. Hon visade statistik över hur inbrotten ser ut i området, berättade om vad man som boende kan tänka på och vad man som brf kan göra för att öka tryggheten. Några exempel för brf:en är inköp av säkerhetsdörrar och att skruva fast fönster på utrymmen i markplan (källare, tvättstugor, förråd mm). Som privat person kan man DNA-märka sina saker och tänka på att inte placera nycklar, pass, värdesaker i hallen. Att alltid låsa båda låsen, även om man så bara går ner i tvättstugan samt att inte släcka ner helt när man inte är hemma, framförallt nu under den mörka årstiden.

Det Anna framhöll som extra viktigt var att boende behöver ha koll på vilka fler som bor i huset. Hälsa på varandra och försöka att ha gemensamma aktiviteter för att öka samhörigheten. Det är det absolut bästa sättet att motverka vandalism och brottslighet.  

Det finns en utbildning som heter Grannsamverkan som är öppen för medverkan. I utbildningen erhåller man klistermärken med ”grannsamverkan” som ka fästas på dörrar och fönster i fastigheten och SAMBO bistår med annat material

Här kan ta del av Anna Schelins presentationsmaterial hon hade med sig.

På eftermiddagen blev tillfälle att träffa flera av HSB Södertörns samarbetspartners. Utställare som var med den här gången var:

Sansac som arbetar med avfallshantering

Electrolux Professional AB som berättade hur man energioptimera tvättstugan

Kone hiss

Provinova försäkringar

Svenska skydd säkerhetsdörrar och trapphus

Telenor

Vi kommer berätta mer om våra samarbetspartners i våra kommande nyhetsbrev.

Dag 2

Dag två inleddes av HSBs kvalitets- och miljöansvarige Emma Bertheau med en föreläsning om klimatförändringar. Emma började med en övergripande bild av hur världsläget ser ut just nu och vad som väntar oss om vi inte gör någonting alls. År 2030 är ett avgörande år enligt många forskare, då vi inte längre kan få saker ogjorda.

Fastighetsbranschen står för en stor del av utsläppen och branschen arbetar aktivt för att minska utsläppen. Emma visade vad HSB och HSB Södertörn arbetar med för att minska utsläppen och för att skapa mer hållbara boende. Emma kom med förslag på hur en brf kan påverka miljön.

Emma gav även förslag och idéer på hur en brf påverka miljön. Upprätta en klimatbudget, likväl som att göra en ekonomisk budget kan delar syfta till sänka klimatpåverkan. Möjliga mål kan var att sänka energiförbrukningen med viss procent och på så sätt möjliggöra för boenden till att ändra beteenden. Till exempel duscha kortare, fylla tvättmaskinerna i tvättstugan istället för att tvätta med halvfulla, säkra cykelrum så att fler väljer att cykla, bilpooler, delningspool av verktyg eller bytesdagar av kläder mm Det finns en mängd med saker att göra för att engagera till en bättre miljö och bättre framtid. Vi behöver alla vara med och bidra - alla kan göra något!

Därefter bjöds på valbara seminarium inom ämnena: 

Forskning kring framtidens boende, Living Lab

Så försöker vi motverka oegentligheter hos våra brf:er

Medlemskapet guidar och stöttar er förening

Så skapar vi biologisk mångfald för våra föreningar

Behövs professionell fastighetsförvaltning? Kullen berättade om sin resa som de har gjort i sin förening, från att vara nära konkurs till att idag vara en välmående brf.

Så många spännande föreläsare att lyssna på och så många frågor som kom upp.

En oerhörd lyckad konferens som bjöd på nya kontakter, kunskaper och insikter men framför allt mycket skratt och positivitet.

Ett stort tack till alla som bidragit till två fantastiska dagar!