Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förslag om återinförande av tillfälliga stämmolagen

21 januari 2022 Den 20 januari meddelade regeringen att de har tagit fram ett förslag om återinförande av den tillfälliga lagen för underlättande av stämmor. Lagen, som upphörde att gälla vid årsskiftet, hade som syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sätt som begränsar risken för spridning av covid -19.

Genom Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor gavs möjlighet att hålla föreningsstämmor genom enbart poströstning eller genom poströstning i kombination med elektronisk uppkoppling. Den tillfälliga lagen infördes under våren 2020, men upphörde att gälla den 31 december 2021. 

HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna tidigare gjort en hemställan till regeringen att återinföra den tillfälliga stämmolagen.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på våra önskemål och föreslår ett återinförande av den tillfälliga lagen. Det kommer att underlätta för bostadsrättsföreningarna att planera för stämmor på bästa sätt med hänsyn till smittspridningen, säger Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund. 

Den tillfälliga stämmolagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och gälla till årsskiftet. Vi informerar vidare så snart vi vet om beslut i frågan är fattat.

Mer information från regeringen.