Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB i Almedalen: Vilken bostadspolitik kräver det nya svårare läget?

27 juni 2022 Signaler om en lågkonjunktur, ökande byggkostnader och räntor på uppgång. Det ser ut att bli ännu tuffare på bostadsmarknaden framöver. Vilka politiska beslut krävs för att öka byggandet och för att fler ska kunna efterfråga en bostad? HSB arrangerar ett bostadspolitiskt seminarium tisdagen den 5 juli i Almedalen.
Almedalen

– Vi står i ett osäkert läge och risken är att det blir ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden för de grupper som redan står utanför. Nu är det viktigare än på länge att diskutera vilka bostadspolitiska åtgärder som krävs, säger Linn Matic, samhällspolitisk chef HSB.

Under rubriken Har politiken vad som krävs för att hjälpa fler in på bostadsmarknaden? bjuder HSB in till seminarium för att diskutera dessa frågor tisdagen den 5 juli klockan 9:00 – 9:45 på Wisby Strand Congress & Event.

I panelen finns bland andra Annika Winsth, chefekonom Nordea, Daniella Waldfogel, vice vd Stockholms Handelskammare och Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Utöver det egna seminariet medverkar företrädare för HSB i ett flertal andra programpunkter, bland annat för att diskutera villkoren för solel och hur bostadsköp kan finansieras för unga. Här finns mer information om HSBs seminarium och de olika programpunkter där vi deltar.

HSB i samhället

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. En del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår syn på olika politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar, bostads-marknaden och den hållbara staden.

Här kan du läsa om de viktigaste frågorna som vi driver.