Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB tillsammans med 226 andra svenska företag: ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen”

08 september 2022 HSB och 226 andra svenska företag ifrågasätter i en debattartikel politikers inställning till klimatomställningen som ett nödvändigt ont och något som helst skjuts på framtiden. För HSB och övriga avsändare är det en självklarhet att Sverige ska gå före.

– För att Sverige ska klara våra klimatmål så måste vi ställa om, säger Louise Wall, hållbarhetschef på HSB. – För näringslivet är det en självklarhet att Sverige ska gå före, det handlar om att framtidssäkra vår egen existens. Men vi behöver politiska beslut som accelererar omställning. Därför skriver vi, tillsammans med 226 andra företag under den debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 7 september.

Den 25 augusti skrev 1 944 forskare och anställda i forskarvärlden en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Nog nu politiker – ta klimatkrisen på allvar”. Forskarna målade upp de klimat- och miljömässiga risker som kommer att vara bortom vår kontroll om vi inte snabbar på omställningen.

Det håller vi och övriga avsändare av debattartikeln förstås med om. Klimatkrisen utgör ett existentiellt hot mot oss alla och vi behöver ställa om. Till 2030 ska vi ha halverat utsläppen av klimatgaser för att vara i linje med Parisavtalet och begränsa uppvärmningen till max 1,5°C.

Det som bekymrar oss är att så många av Sveriges politiker lyfter fram denna omställning endast som ett stort problem, när den i själva verket även är en enorm möjlighet.

Läs hela debattartikeln här