Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsala fortsätter stötta Uppsala Stadsmission

16 september 2022 HSB Uppsala har under många år stöttat Uppsala Stadsmissions viktiga arbete för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla. Det är självklart för oss att fortsätta det samarbetet under 2022.
Maja Hvarfner, direktor Uppsala Stadsmission, Thomas Thunblom VD HSB Uppsala och Peter Asplund, ansvarig för företagssamarbeten på Uppsala Stadsmission.

Uppsala Stadsmission stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer, bland annat hemlöshet, missbruk, ekonomisk utsatthet och våldsutsatta kvinnor. De vill hjälpa till ett värdigt liv och arbetar både med akut nödhjälp och långsiktigt förändringsarbete.

- Uppsala Stadsmission utför ett viktigt arbete för ett mänskligare samhälle. HSB Uppsala är en förening som under nio decennier skapat möjligheter för människor att skapa ett eget boende och framtid. Att stödja och samarbeta med Uppsala Stadsmission känns självklart!, säger Thomas Thunblom VD HSB Uppsala.