Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs senaste hållbarhetsberättelse summerar hållbarhetsarbetet i hela HSB

17 juni 2022 HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur HSB arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden.
Vitsippa

Den största och enskilt viktigaste händelsen under 2021 var beslutet om nya ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ska ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan. Det kommer att bli en utmaning, men som Sveriges största bostadskooperativ har vi ett stort ansvar och en möjlighet att göra skillnad.

Många spännande byggprojekt pågår med klimatförbättrad betong, återbruk och smartare konstruktioner. Inte minst inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där all nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och planerna för HSBs första klimatneutrala flerbostadshus är i full gång. Även befintliga fastigheter ses över och flera byggnader har fått den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift, till exempel Turning Torso.

Den sociala hållbarheten är ett annat viktigt område. HSB Dela – konceptet som hjälper unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden – lanserades i ett flertal städer under året. När de ukrainska flyktingarna började anlända till Sverige var det många bostadsrättsföreningar som agerade på ett närmast reflexmässigt sätt för att hjälpa till. Därutöver har trygghetsfrågan i bostadsområdena varit i fokus för många HSB-föreningar. För att bara nämna några saker.

Här kan du ta del av hållbarhetsberättelsen

Välkommen att ta del av hållbarhetsberättelsen i sin helhet både som pdf och på hsb.se.