Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nu genomför vi HSBs intressentdialog 2022

04 november 2022 Under vecka 45 påbörjas HSBs gemensamma intressentdialog som syftar till att förstå våra olika intressentgrupper bättre. Undersökningen genomförs av Demoskop genom en blandning av webbenkäter och telefonintervjuer.

Att ha en fungerande dialog med intressenter är helt grundläggande för att veta om vi prioriterar rätt utifrån våra intressenters perspektiv och utvecklas i den riktning som våra intressenter önskar. 2018 genomfördes HSBs senaste gemensamma intressentdialog och nu är det dags för en uppföljande undersökning.

De intressentgrupper som omfattas av undersökningen är medlemmar, kunder, medarbetare, leverantörer & partners samt samhället – lokalt och globalt. Undersökningen genomförs i form av webbenkäter (via mejl) och telefonintervjuer. I intressentdialogen ställs frågor som ringar in ett nöjdhetsindex för medarbetare, medlemmar och kunder och det finns en direkt koppling till de nyckeltal som finns definierade i HSBs Kompass.