Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny tjänst för hantering av styrelseuppdrag och attest

31 oktober 2022 I november lanseras en ny tjänst i Mitt HSB där ni i styrelsen själva kommer rapportera in förändringar i er styrelse och ge era nya styrelsekollegor tillgång till rätt tjänster i Mitt HSB, samt se till att HSBs och Bolagsverkets register stämmer.

Ni kommer kunna se er firmateckningslogik samt hantera er attestordning, era förtroendeuppdrag och ert registreringsbevis direkt i tjänsten. Alla förändringar ni gör kommer kunna skickas i väg direkt till Bolagsverket och HSB. När den nya tjänsten lanseras ersätter den Styrelsesammansättning och Attestordning i Mitt HSB och därför kommer ni hantera detta på ett nytt sätt från och med den 23 november. 

Fördelar med den nya tjänsten 

Full insyn 

Ni i styrelsen kommer kunna se vilka som har uppdrag i er förening och kunna genomföra samtliga förändringar på egen hand. Så fort förändringar sker sköter ni rapporteringen och skickar in till Bolagsverket snabbt och smidigt i tjänsten.  

Inbyggd kontroll mot Bolagsverket 

Om det ni rapporterat in till er HSB-förening inte stämmer överens med Bolagsverket får ni notiser om detta och kan enkelt korrigera det på egen hand. Så ni kan vara trygga med att rätt styrelse finns registrerad hos Bolagsverket. 

Registreringsbevis 

I tjänsten kommer ni kunna både hämta ett registreringsbevis samt beställa ett nytt för er bostadsrättsförening. Detta kommer även vara möjligt om ni inte har registrerat någon förändring hos Bolagsverket.  

Stadgarna styr 

Er HSB-förening kommer säkerställa att de inställningar och roller ni kan hantera i tjänsten stämmer överens med era stadgar. Detta för att ni ska känna er trygga med att styrelsen och firmateckningslogiken alltid följer era stadgar. 

Attestanter

Förändringar gällande attesttyp och attestanter görs på ett transparent sätt och behöver godkännas av firmatecknare enligt aktuell firmateckningslogik, vilket innebär en säkerhet för föreningens medlemmar. 

Ersätter styrelsesammansättning och attestordning 

För att undvika att det blir problem med överföringen av varje bostadsrättsförening vid flytten från de gamla tjänsterna till den nya behöver vi pausa användningen av Styrelsesammansättning och Attestordning i Mitt HSB under en kortare period. 

Ni som har föreningsstämma under hösten 2022 behöver därmed antingen rapportera in förändringar i styrelseuppdrag i nuvarande Styrelsesammansättning i Mitt HSB innan den 3 november samt eventuella förändringar i er attestordning innan den 17 november.  

Om ni inte har möjlighet att rapportera in innan dessa två datum behöver ni avvakta med inrapporteringen fram till att den nya tjänsten är lanserad den 23 november.  

Att rapportera in förändringar manuellt rekommenderas inte då det kan dra ut på tiden och göra processen mer komplicerad än önskvärt, då är det bättre att invänta den nya tjänsten och rapportera in era förändringar efter lansering. 

Står ni inför stadgeändringar?  

Från och med den 3 november fram till den 23 november bör ni även undvika ärenden till Bolagsverket gällande stadgeändringar. Detta för att eventuella pågående ärenden kring styrelseförändringar kan dra ut på tiden och då inte hinner bli klara i tid vilket kan medföra problem vid lanseringen.