Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rekord i antal ansökningar om hållbarhetsbidrag

14 januari 2022 Vid årsskiftet stängde ansökningstiden för HSB Skånes hållbarhetsbidrag. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB och som under året som gått har genomfört hållbara åtgärder i sin förening. Nu kan vi konstatera att antalet ansökningar är det största sedan bidraget instiftades.

Bostadssektorn står för en stor del av klimatpåverkan. Hållbara åtgärder bidrar till hållbara fastigheter och i sitt miljö- och hållbarhetsarbete vill vi på HSB Skåne nå ut även till bostadsrättsföreningar och uppmuntra styrelser att arbeta med såväl sociala som miljö- och klimatvänliga inriktningar i föreningarna. Med detta som bakgrund instiftades Hållbarhetsbidraget för några år sedan.

När ansökningstiden stängde vid årsskiftet konstaterades att ansökningarna för 2021 är fler än tidigare. Totalt har 51 ansökningar inkommit, en ökning med 23 procent från året innan. Exempel på åtgärder som ansökningarna berör är satsning på klimatsäkra fastigheter, installation av laddstolpar och solceller, upprustning av gemenskapsytor utomhus och anläggning av äng för pollinerande insekter.

- Vi upplever att Hållbarhetsbidraget tas emot väldigt positivt av våra föreningar. Det blir nu femte året som hållbarhetsbidraget delas ut och det är kul att se variationen av åtgärder och utvecklingen över tid, säger Moa Mitchell, kommunikatör på HSB Skåne.

Inom kort påbörjas arbetet med att gå igenom samtliga ansökningar innan beslut om utdelning av bidrag tas. Ansökan bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora exempel är intressanta.

Vem kan söka bidraget?

Hållbarhetsbidraget kan sökas av HSB-bostadsrättsföreningar tillhörande HSB Skåne som dessutom har ekonomisk eller teknisk förvaltning via företaget.

Läs mer om Hållbarhetsbidraget