Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsekonferensen 2022

14 oktober 2022 Hur tacklar vi omvärldsläget och våra olika personligheter i styrelserummet? Allt från vikten av att ta hand om fastigheten och hur den kan förädlas för en hållbar framtid till hur vi samarbetar styrelsekollegor emellan. Men också aktuella juridiska ärenden behandlades under styrelsekonferensen på Ystad Saltsjöbad.

Första konferensdagen bjöd på valbara seminarium inom ämnena energi, hållbarhet, ekonomi och digitala tjänster som personal från HSB Skåne föredrog. Diskussionerna blev många och goda exempel lyftes fram bland konferensdeltagarna vilket gav övriga deltagare än fler tips på hur de kan arbeta vidare i den egna föreningen. Henrik Mitelman, bland annat krönikör i Dagens Industri, fick de pågående inflationsutmaningarna att se lite ljusare ut med ingången att vi idag brukar kunna se 7-månaderscykler i förändringar i omvärlden. På ett humoristiskt sätt förmedlade Henrik hur vi kan behöva distansera oss lite till inflationen och världsläget.

Under panelsamtalet, modererat av HSB Skånes jurist Anneli Hogart Palm, med olika funktioner från HSB Skåne lyftes det fram hur viktigt det är för styrelsen att känna till sin fastighet. Och samtidigt hur viktigt det är att hjärtat alltid finns med, såväl hos styrelsen som i utförandet av tjänster från HSB Skåne. Första seminariedagen avslutades med en färgglad timme med Annika R Malmberg som gav deltagarna en påminnelse om våra olikheter och hur vi kan hantera dessa olikheter i styrelserummet. Det är värt mycket att lägga tid på att fundera på hur olika personligheter tar emot och förmedlar information för att vi ska kunna samarbete på bästa vis. Alla behövs!

Efter möjlighet till nyttjande av spaavdelningen på hotellet bjöds det på en trerättersmiddag med underhållning från Jonas de la Motte med musiker.

Dag två på styrelsekonferensen startades av HSB Skånes styrelseordförande, Ann-Charlotte Hjelm, som gav en inblick i hur HSB är organiserat och en presentation av styrelsen och dess nyaste ledamot Sven Tufvesson.

Resterande del av förmiddagen innehöll nedslag i varierande juridiska frågor. Susanne Björkman Ragnarsson, myndighetschef på Hyres- och arrendenämnden i Malmö, startade upp med beskrivning av nämndens arbete och exempel och svar på frågor om olika ärenden som de behandlar. Monica Kristensson, Catrin Holmström Møller och Anneli Hogart Palm, samtliga jurister på HSB Skåne, tog därefter över och drog ett gäng kortare juridiska frågor som engagerade åhörarna. Därefter berättade de mer om fastighetsägarens ansvar, skyddsrum och den nya bostadsrättslagen som träder i kraft den 1 januari 2023.

Konferensens sista pass höll frilandsjournalisten Jack Werner i på temat källkritik under rubriken ”jag skiter i att det är fejk, det är för djävligt ändå”. 

Avslutningsvis tackade HSB Skånes vd, Ann Irebo, för engagemanget under de två konferensdagarna och avslutade med en film som påminner oss om HSBs stundande 100-årsjubileum.

HSB06553_300px.jpgHSB06363_330px.jpgHSB06421-3_300px.jpgHSB06626-2_300px.jpg

Se en kort film från årets styrelsekonferens

Välkommen till våra evenemang

HSB Skåne anordnar regelbundet evenemang och kurser för dig som förtroendevald och medlem. Välkommen med din anmälan!