Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Trygghetsskapande arbete visade vägen för årets bostadsrättsförening

06 september 2022 Hur väl förberedda är medlemmarna i din förening inför en krissituation? I HSB brf Reparatören i Bromölla har två eldsjälar i styrelsen tagit tag i frågan och nu är alla bostäder försedda med var sin nödradio, det blev nämligen årets julklapp 2021. Engagemanget stannar inte här och flera aktiviteter ledde till utmärkelsen årets bostadsrättsförening 2021 – grattis HSB brf Reparatören i Bromölla!
Olle och Inger Fjordgren, HSB brf Reparatören i Bromölla.

Inger och Olle Fjordgren bor sedan fem år tillbaka i radhusföreningen Reparatören i Bromölla där de även är styrelseledamöter. Olle, som arbetat som säkerhetsrådgivare, tog initiativet om att i styrelsen förbereda föreningens medlemmar inför en eventuell kris.

- I slutet av 2021 började det höras lite om Ukraina och då fick jag idén om att årets julklapp till våra medlemmar skulle vara en nödradio. Information är det viktigaste du kan få i en krissituation, berättar Olle.

Under året styrde styrelsen upp en kostnadsfri utbildning i ”hemprepping”, en kurs i hur du kan förbereda dig i hemmet inför en eventuell kris. Under kursen fick medlemmarna se vad som bör ingå i det lilla förråd som alla förväntas ha hemma i händelse av kris.

- Ungefär 60 % av våra medlemmar deltog i kursen och direkt efter kursen var det flera som gick och köpte material till förrådet. Jag skulle tro att minst häften av våra medlemmar idag klarar sig i en krissituation i tio dagar, fortsätter Olle.

Krissituationer kan te sig på olika vis och något annat som styrelsen har satsat på är att sätta upp hjärtstartare i gemensamma utrymmen och även brandskyddet har setts över. Alla lägenheter har även fått 1-2 brandvarnare för att tillse att detta finns hos alla boende. Dessutom har Civilförsvaret bjudits in och hållit i HLR-kurs för de boende som varit intresserade av det.

Som vinnare av årets bostadsrättsförening 2021 mottog föreningen, förutom äran och ett diplom, 10 000 kronor på en plantskola. Pengar som kom väl till hands vid årets satsning på utemiljön.

"Information är det viktigaste du kan få i en krissituation."

Motivering till utmärkelsen Årets brf 2021

Under 2021 har HSB brf Reparatören i Bromölla satsat helhjärtat på de boendes trygghet och säkerhet. Med anledning av detta har HSB Skåne utsett föreningen till Årets bostadsrättsförening 2021. Föreningen har på ett föredömligt vis förberett sina medlemmar inför en eventuell kris, såväl materiellt som med kunskap och träning för krissituationer.

Brandskyddet har setts över och samtliga brandsläckare i de gemensamma utrymmena som garage, soprum och förråd har bytts ut mot nya. Dessutom har varje lägenhet fått 1-2 brandvarnare samt hjälp med installation av dessa.

I gemensamma utrymmen har två hjärtstartare satts upp för att finnas lätt tillhands för de boende. För de boende som varit intresserade har även hjärt- och lungräddningskurs erbjudits genom Civilförsvarsförbundet.

Under året erbjöds även alla boende en kostnadsfri utbildning i ”Hemprepping” i händelse av kris eller fara och varje lägenhet har utrustats med nödradio som kan laddas med handvev eller solceller. Nödradion ger tillgång till information vid kris och fungerar även som laddare till mobiltelefoner.

Borde din förening utses till Årets brf 2022?