Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vad gäller för stämmor under 2022?

24 februari 2022 Coronapandemin har haft stor påverkan på många bostadsrättsföreningars föreningsstämmor. Nu när de allra flesta restriktioner har hävts kan det upplevas lättare att planera, och stämman är ett utmärkt tillfälle att träffa och lära känna sina grannar. Men det finns ändå några saker att tänka på inför stämman.
Deltagare vid föreningsstämma

Rekommendationerna som tidigare funnits om att begränsa antalet nära kontakter inomhus, undvika trängsel och hålla avstånd gäller visserligen inte längre. Däremot kvarstår rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som skulle kunna vara covid-19 och att den som är vuxen och ovaccinerad fortsatt bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

I övrigt gäller samma regler som före pandemin för genomförande av stämmor, och i den här texten går HSBs jurist Eva Berg igenom vad styrelsen bör tänka på inför, under och efter stämman. I tillägg till de reglerna har riksdagen nu fattat beslut om att återinföra den tillfälliga stämmolagen.

Återinförande av tillfälliga stämmolagen

Den tillfälliga stämmolag som infördes under pandemin och som möjliggjorde stämmor helt utan fysiskt deltagande upphörde vid årsskiftet, men i januari meddelade regeringen att man föreslår ett återinförande av den tillfälliga lagen. Detta efter att HSB med flera aktörer i slutet av förra året framfört att vi önskat se en förlängning, eftersom det skulle möjliggöra för bostadsrättsföreningar att planera för stämmor på bästa sätt utifrån rådande läge med smittspridning av covid -19. Nu har restriktionerna i stort avvecklats men det kan vara bra att i planeringen ha en beredskap om läget skulle ändras.

Riksdagen beslutade den 23 februari att den tillfälliga lagen ska återinföras. Den gäller från den 1 mars och resten av året. Det innebär att det återigen finns möjlighet att hålla föreningsstämmor genom enbart poströstning eller genom poströstning i kombination med elektronisk uppkoppling fram till årsskiftet. 

Läs mer