Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsnära textilinsamling för hyresgäster i Lund och Ystad

24 januari 2023 Att ha tillgång till textilinsamling alldeles intill sin bostad är uppskattat av både våra hyresgäster och miljön. Den fastighetsnära textilinsamlingen i Lund och Ystad har totalt ökat med cirka två ton under år 2022!

Varje år slängs drygt 7,5 kilo textilier per person. Mycket av detta hade kunnat få en andra chans, antingen genom återbruk eller återvinning. Genom att erbjuda textilåtervinning i nära anslutning till fastigheten hoppas vi att fler hyresgäster ska sortera allt från kläder och skor till dukar, lakan och hela leksaker. Kan den aktiva livslängden för textilier ökas kan dess totala miljöpåverkan minska med upp till 70 procent, beroende på användningstiden. 

Sedan år 2021 har textilinsamling funnits i nära anslutning till fyra av våra hyresfastigheter i Lund. Under våren år 2022 placerades ytterligare ett kärl ut vid hyresfastigheten Driftmästaren i Ystad. Insamlingen av textiler i kärlen vid HSB Skånes fastigheter har under 2022 ökat från 3,3 ton till 5 ton. En ökning med cirka 2 ton!

Av materialet som samlas in i kärlen uppskattas upp till 95 procent kunna återbrukas, antingen genom second hand eller som återvinning där råvaran används till trasor, isoleringsmaterial, kompositmaterial och stoppning. Av de övriga fem procenten går en del till återvinning till nya fibrer och resterande del till energiåtervinning. 

Textil Recycling ansvarar för såväl kärl som tömning.