Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB vinner pris för bästa projekt

09 februari 2023 Brf Stinsen i Falkenberg, som hör till HSB Göta, vinner pris för ”Bästa projekt”. Projektet har nöjdast kunder i Prognoscentrets NKI-undersökning under 2022. I undersökningen får Brf Stinsen hela 88 på en hundragradig skala.

– Vi har lagt mycket krut på kommunikation till köparna direkt från start, de har löpande fått matnyttig information om hur bygget gått, säger Sandra Bergqvist, Marknad- och kommunikationschef HSB Göta.

Sandra Bergqvist lyfter vikten av att ha tät kontakt med projektledaren från start till mål.

– Vår projektledare Henrik Melin är såväl kompetent som tillgänglig för kunderna och har spelat en avgörande roll för att de ska känna sig nöjda, säger Sandra Bergqvist.

Det positiva omdömet kring projektet har också lyfts av att bostadsrättsföreningens valberedning snabbt kom på fötter och fick en styrelse med bra sammansättning på plats.

HSB Göta tar emot priset för ”Bästa projekt” av Prognoscentret på deras evenemang den 9:e februari, 2023. Evenemanget kommer finnas tillgängligt att följa via länk. För mer information besök Prognoscentrets webbplats prognoscentret.se.

För mer information om Brf Stinsen och HSB Göta välkommen att kontakta:

Sandra Bergqvist, Marknads- och kommunikationschef
sandra.bergqvist@hsb.se, 010-442 36 05

Henrik Melin, projektledare
henrik.melin@hsb.se 010-442 36 43

Läs mer om projektet HSB brf Stinsen i Falkenberg

Om Prognoscentret och undersökningen
Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 14 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2022. Undersökningen omfattar cirka 65 företag.

Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex. NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

Nytt hem att längta till?

Upptäck HSBs nyproducerade bostäder över hela Sverige.