Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nomineringar till styrelser, revisorer, föreningsgranskare och råd 2023

Våren 2023 ska styrelseledamöter, föreningsgranskare och revisorer till HSB Riksförbunds, HSB Projektpartner ABs, HSB Affärsstöd ABs, HSB Finansstöd ABs och SHGs verksamheter utses. Likaså föreningsgranskare och deltagare i ett antal verksamhetsråd. Nomineringar sker via länkar nedan och sista dag för samtliga nomineringar är den 10 januari 2023.

Valberedningen bereder förslag till årsmötet i HSB Riksförbund och SHG.

Nomineringskommittén bereder förslag till förbundsstyrelsen som utser ledamöter i HSB Projektpartner ABs, HSB Affärsstöd ABs och HSB Finansstöd ABs styrelser.

Nomineringskommittén ska även bereda förslag till förbundsstyrelsen som utser ledamöter i råden inom ramen för Affärsdriven utveckling, Kommunikationsrådet, HR-rådet och det nya Medlemsrådet.


Nominera senast 10 januari 2023

Valberedningen och nomineringskommittén önskar få in namn och nomineringar inför årsmöte/bolagsstämmor 2023 till respektive verksamhet men har för sina respektive uppdrag separata indata/nomineringskanaler. Sista dag för nominering är den 10 januari 2023. Nominering sker via länkarna under varje val nedan. 

Har ni frågor kring uppdragen, vill tipsa om någon eller veta mer om processen, kontakta valberedningen eller nomineringskommittén.

Nedan listas de val som ska genomföras med länk till nominering för respektive val. 

Klicka på rubrikerna för att se detaljer och nomineringslänkar.

Här är en förteckning över aktuella val inklusive vilka ledamöter som är i tur att avgå för respektive val.  

Val som ska förrättas av HSB-stämman den 23-24 maj 2023

 • Val av styrelse för HSB Riksförbund
 • Val av föreningsgranskare och revisionsbolag för HSB Riksförbund
 • Val av valberedning i HSB Riksförbund
 • Val av 3 ledamöter i Stiftelsen HSBs Garantifond (SHG)
 • Val av revisionsbolag för Stiftelsen HSBs Garantifond (SHG)
 • Val av valberedning i Stiftelsen HSBs Garantifond (SHG)

Kriterier för ovan val

Intressekonflikter

Nominera till HSB Riksförbund/SHG här

Val som förrättas av styrelsen för HSB Riksförbund i samband med bolagstämma i respektive bolag

 • Val av styrelse för HSB Projektpartner AB
 • Val av styrelse för HSB Affärsstöd AB
 • Val av styrelse för HSB Finansstöd AB

Kriterier för ovan val

Intressekonflikter

Nominera till styrelser för dotterföretag här

Val som förrättas av styrelsen för HSB Riksförbund

 • Val/utseende av ledamöter i Affärsdriven utvecklings olika råd 
 • Val/utseende av ledamöter i Kommunikationsrådet
 • Val/utseende av ledamöter i HR-rådet
 • Val/utseende av ledamöter i Medlemsrådet (nytt råd för 2023)
 • Val till de olika råden i Affärsdriven utveckling (ADU)
  • Affärsrådet
  • Digitala rådet
  • Innovationsrådet

Kriterier för ovan val

Nominera till Kommunikationsråd

Nominera till HR-råd

Nominera till Medlemsrådet

Nominera till råden i Affärsdriven utveckling (ADU)

Nomineringen ska innehålla följande uppgifter

Nedan fält finns med i respektive nomineringsformulär.

 • Födelseår
 • Huvudsaklig utbildning
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
 • Eventuella uppdrag i föreningen
 • Andra väsentliga uppdrag
 • Det år ledamoten invaldes i styrelsen (vid omval)
 • Övriga uppgifter som kan vara av betydelse

CV för respektive nominerad

CV önskas för samtliga nominerade personer - fyll i här.

Observera att uppgifter kring utbildning och arbetslivserfarenhet behövs dels för att göra urval utifrån kompetens dels för publicering av bakgrundsuppgifter till fullmäktige i HSB Riksförbund inför val.

Vänligen kopiera länken och skicka den till nominerad för ifyllnad.

Valberedningens respektive nomineringskommitténs ledamöter kan även kontaktas direkt via e-post eller telefon och deras kontaktuppgifter finns beskrivna på intranätet.

Personuppgiftspolicy

För HSB Riksförbunds personuppgiftspolicy och förtroendevalda, se sida 7 här