Vitsippa

HSBs hållbarhetsberättelse

Som Sveriges största bostadskooperation har HSB ett ansvar att göra skillnad för dig och för kommande generationer. Välkommen att ta del av vårt hållbarhetsarbete under 2021.

Året i siffror 2021

Symbol 674 000 medlemmar

HSB har 674 000 medlemmar. Under 2021 tillkom 4 315 medlemmar – en ökning med 0,64 procent.

Symbol 120 000 bosparare

Under 2021 anslöt sig cirka 9 500 personer till HSBs bosparande. HSB har idag 120 000 bosparare.

Symbol 4 procent marknadsandel

HSB byggde 4 procent av påbörjade bostadsrättslägenheter i Sverige under 2021.

Symbol 59 procent soliditet

59 procents justerad soliditet i genomsnitt för HSB-föreningarna.

Symbol 66 procent minskad klimatpåverkan

HSB har minskat klimatpåverkan (kgCO2/Atemp) med 66 procent sedan 2008.

Symbol 53 procent män och 47 procent kvinnor

Könsfördelning i ledningsgrupperna för regionala HSB-föreningar och bolag var 53 procent män och 47 procent kvinnor under 2021.

Det här är HSB

HSB är Sveriges största bostadskooperation, som strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Vi bygger nya bostads- och hyresrätter, utvecklar och förvaltar befintliga boenden och erbjuder bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem.

HSB ägs av sina ca 674 000 medlemmar. Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.