Bra att regeringen vill korta processen från idé till färdigt hus

 I jämförelse med andra länder tar det oerhört lång tid att bygga bostäder i Sverige, menar bostadsminister Stefan Attefall, som idag har tillsatt en utredning för att se hur byggtakten ska kunna öka. Det handlar om att studera om det i vissa fall ska kunna gå att göra undantag från bestämmelser kring detaljplan och bygglov, och om det ska kunna räcka att enbart pröva byggprojekt en gång, i samband med bygglov, om det är så att husen som föreslås byggas inte skiljer sig mycket från omgivande hus när det gäller höjd, takutformning och fasad. Detta system finns i Tyskland, där processen är mycket kortare.

 - Det är positivt att regeringen vill se hur man kan snabba på byggandet. I många fall tar det flera år att få tillstånd att börja bygga och det både försenar och fördyrar bostadsbyggandet. Som bostadsministern själv brukar påpeka bygger vi i Sverige ungefär hälften av vad som skulle behöva byggas och har gjort det under en lång tid. Därför väntar vi otåligt på konkreta resultat av alla de utredningar som Stefan Attefall har tillsatt, kommenterar HSBs förbundsordförande Anders Lago.

Felanmälan Mina sidor