Renoveringen

11 februari 2021

Det finns nu en egen flik för renoveringen, under Hus och miljö, där styrelsen kommer att lägga upp dokumentation rörande renoveringen, så som bygglovhandlingarna och informationsmaterial.

Hus och miljö - Renoveringen