Brf Tibasten

Bostadsrättsföreningen Tibasten bildades 1953 och föreningens hus stod inflyttningsklara 1959-60. Föreningen äger fastigheterna Tibasten 18 och 19 med adress Söderleden 1-7 och Ödegårdsgatan 4-12.

Föreningens hus omfattar 114 bostäder med en sammanlagd yta av 7754 m², en bostadsrättslokal på 238,5 m², 2 hyreslokaler på sammanlagt 78,5 m², 33 garage och 60 bilplatser. Medelyta för bostäder är cirka 68 m². Föreningens tomt uppgår till 11392 m².

  • Oasen
    Oasen
  • Vinter 16/17
    Vinter 16/17