Bokningssystem ELS Vision

Bokninssystemet ELS Vision hanterar alla bokningar i våra tvättstugor och framöver även bastu och föreningslokalen.

Vill du logga in via hemsidan finner du den på https://bokning.se/brftibasten/. Namn och lösen får du från styrelsen.

 

Instruktion för bokningssystemet för tvättstugan