Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Fredag
21
April 2023

HSB Östra ordinarie föreningsstämma 2023

2023 års föreningsstämma för HSB Östra äger rum 21 april 2023
Information och kallelse till Fullmäktige skickas ut närmare inpå.

Återkommer
21 april 2023
16:00 - 22:00