Information hösten 2020

04 oktober 2020 Billegården har god ekonomi och arbete följer underhållsplan.

Billegården har god ekonomi och arbete följer underhållsplan.

  • Ekonomin är god liksom likviditet
  • Underhållsplan följs och kombineras med installationsteknik
  • Hiss 17 C är installerad
  • Taknocksband är bytta
  • Grön-fri har sprutats på taken
  • Trappstädning under översyn då viss smutsbeläggning är kvar efter städning
  • Full service av tvättstugor i somras
  • Elektronisk råttfälla från Anticimex är installerad på huvudstam 
  • Passage, boknings- och larmsystem är på gång.