Försäkring

Bostadsrättsföreningen är försäkrad i Länsförsäkringar. Föreningen har dessutom upphandlat gemensamt bostadsrättstillägg i Länsförsäkringar.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att införskaffa en hemförsäkring.