Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i varje hus. Tvättid bokas på tavlan i tvättstugan med låscylindern med ditt lägenhetsnummer. Tvättstugorna i T 7-9 har elektroniskt bokningssystem som bokas med tagg. Det finns tre eller fyra pass varje dag och det är tillåtet att tvätta alla dagar, dock inte utanför angivna tider. Du får tvätta så ofta du behöver men bara boka ett pass åt gången. För vår gemensamma trivsel är det synnerligen viktigt att du städar noggrant efter dig både i tvättrummet och i mangel/strykrummet. Speciellt viktigt är rengöring av maskiner då det i hög grad bidrar till ökad livslängd.

Observera att maskinerna inte är dimensionerade för mattvätt. Kostnader för slitageskador orsakade av mattvätt debiteras de som vållat skadan.

Felanmälan av maskiner görs omedelbart till  046-2108500.