Sammandrag från Styrelsemöte den 1 Mars 2022

03 mars 2022

• Styrelsen tittar på olika förslag på låsta cykelgarage

• Vecka 10 kommer trädgården att få en välbehövlig ansning inför våren.

• Nya telefoner i alla hissarna kommer att monteras. De nuvarande är 2G telefoner och ska uppgraderas till 4/5 G telefoner

• Stämman kommer att hållas den 19 april. Info kommer snart ut till alla bostadsrättsinnehavare.