Sammandrag från Styrelsemöte den 24 Januari 2023

27 januari 2023
  • Hus G6, T7 och T9 har gåtts igenom med anledning av Legionella och det har hittats en del som har åtgärdats direkt. Arbetet går vidare med start den 17 januari för hus T 11.

  • En liten kulle med ängsblommor där tallarna stod i hörnet Trollebergsvägen och Svanevägen är på gång.