Sammandrag från styrelsemötet den 22 oktober 2019

25 oktober 2019
  • Mauricio Dri är vår vicevärd och Jonathan Larsson går in för honom vid behov. 

  • Nytt Gasverket Nytt kommer ut nästa vecka med mycket information. 

  • Budget och Informationsmöte den 3 december. 

  • Bommar kommer att sättas upp mellan husen på Trollebergsvägen. 

  • Växter längst fasaden måste tas bort p.g.a. att det kan bli problem med fukt. 

  • Gamla taggar skall lämnas tillbaks till LKP. Deras kontor är öppet 8-12 vardagar.