Felanmälan

Climat80 fastighetsförvaltning svarar för fastighetsskötseln.

Felanmälan görs måndag–fredag kl. 8–16.
Telefon: 046-10 14 02

E-post: fastighetsservice@climat80.se

Jourtjänst på icke arbetstid, endast akutfall. Örestads bevakning.
Telefon: 040-93 12 70

Försummelse att omgående meddela skada kan medföra att medlem blir skadeståndsskyldig.

Fel som gäller digital-tv, bredband och ip-telefoni ska man i första hand anmäla till respektive tjänsteleverantörs kundservice. Kontrollera först deras driftstatus för att se om det redan är ett känt problem.