Information, Laddstolpar

Installation, laddstolpar
Fyra st. laddstolpar är installerade, dvs. 8 laddpunkter, varav en stolpe med två laddpunkter är i drift. Laddstolparna finns på det övre planet enligt stämmobeslut.  Mer information om hur laddning går till kommer.