Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Spara pengar och energi med våra energitjänster

Med våra energitjänster sparas både pengar och energi. Samtidigt bidrar ni till en minskad klimatpåverkan. Sätt konkreta mål för fastigheten och ta oss till hjälp för att hitta lösningen får att nå dit.

Vi ger dig råd och stöd

Tillsammans med fastighetsägaren, i bostadsrättsföreningars fall styrelsen, sätter vi upp vilka mål som ska uppnås för fastigheten. Det kan vara allt från en trygg och säker drift till kraftigt sänkta driftkostnader till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Vi redovisar åtgärdsförslag som styr mot de uppsatta målen. Ett exempel är värmefotografering, där vi lokaliserar värmeförluster eller köldbryggor (värme som leds ut i kylan och ger kalla lägenheter).

Miljön i fokus

Vår filosofi är att man med rätta driftåtgärder kan ge bra förutsättningar för en framtidssäker byggnad med låga driftkostnader, låg energianvändning samt minskad miljöbelastning. Dessutom har vi på HSB själva tagit beslutet att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2023 (med utgång från 2008 års värden).

Kontakta oss för energitjänster! 

Vi erbjuder tjänsten energitjänster för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer om energitjänster eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Detta ingår i tjänsten:

  • datoriserat styr- och övervakningssytem
  • energideklaration
  • driftoptimering
  • energioptimering
  • energistatistik
  • termografering
  • OVK
  • energiprojektering.
Produktblad Energitjänster