Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhetsbidraget 2022

Vad är hållbarhet och hur kan er förening bidra till ett hållbart samhälle? Vi på HSB Skåne brinner för att hitta hållbara vägar i allt vi gör. Från ekologisk till social hållbarhet. Därför delar vi ut Hållbarhetsbidraget – ett bidrag våra bostadsrättsföreningar kan söka när de utfört hållbara åtgärder eller projekt i föreningen.

Vi vet att bostadssektorn står för en stor del av klimatpåverkan och vi vet också att vi tillsammans med er kan vara med och minska den negativa påverkan. Hållbarhet är en del av vår värdegrund och går även hand i hand med vårt miljöarbete och sociala engagemangHållbara åtgärder bidrar till hållbara fastigheter och strukturer som föreningens medlemmar tjänar på och här räknas åtgärder med såväl sociala som miljö- och klimatvänliga inriktningar in. 

Ansökningstiden för det sjätte året med Hållbarhetsbidraget har precis gått ut. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån ett hållbarhetsperspektiv och såväl små som stora exempel är intressanta. Projekt eller åtgärder kan exempelvis leda till att minska föreningens påverkan på klimatet eller miljön, öka föreningens förmåga att hantera klimatrisker, effektivisera användningen av gemensamma resurser eller främja den biologiska mångfalden. Även åtgärder/projekt som främjar den sociala utvecklingen i föreningen och bostadsområdet är av stort intresse för Hållbarhetsbidraget.  

Kriterierna för att söka Hållbarhetsbidraget

Vi ser er som tar del av Hållbarhetsbidraget som förebilder för andra föreningar och som inspiration för framtida lösningar och till en hållbar utveckling inom bostadssektorn. Kriterierna för att söka Hållbarhetsbidraget 2022 var:

Bostadsrättsföreningen ska: 

 • vara en HSB-bostadsrättsförening (tillhörande HSB Skåne) 
 • förvaltas av HSB Skåne, ekonomisk eller teknisk förvaltning. 

Kriterier för åtgärden/projektet: 

 • Att det på något vis minskar föreningens påverkan på klimatet eller miljön. 
 • Alternativt att det har en positiv påverkan på föreningen gällande den sociala eller ekonomiska hållbarheten.
 • Att åtgärden/projektet påbörjas tidigast 1 januari 2022 eller påbörjas senast den siste februari 2023. Om projektstarten är senare än den 31 december 2022 behöver föreningen uppvisa styrelsebeslut om projektstart daterat senast den 31 december 2022. Med projektstart avses när föreningen har upphandlat projektet.
 • Vid ansökan om bidraget för laddpunkter för elbilar behöver föreningen även kunna bevisa att föreningen enbart köper så kallad grön el. 

Notera att bidrag i huvudsak inte delas ut för åtgärder som är rent underhåll, lagkrav eller standard. Det är inte heller möjligt att söka bidrag för en åtgärd/aktivitet som tidigare premierats med Hållbarhetsbidraget. 

Hittills har HSB Skåne delat ut bidrag mellan 1 000 till 200 000 kronor per förening, beroende av åtgärden/projektets omfattning och karaktär. Bidraget kan inte överstiga föreningens storlek av förvaltningsavtal hos HSB Skåne. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för 2022 var den 31 december 2022. Har du en komplettering att skicka in? Skicka den till kommunikation-skane@hsb.se senast den 28 februari 2023. Nästa ansökningsperiod öppnar framåt våren.

Villkor

En jury hos HSB Skåne utser vilka åtgärder/projekt som får ta del av Hållbarhetsbidraget. Beslutet kan inte överklagas. Förutom kraven ovan är maxbeloppet för bidraget knutet till förvaltningskostnaden/år. De åtgärder/projekt som tilldelas bidraget tillåts även att visas upp i HSB Skånes kanaler, ex. HSB Uppdraget och hsb.se.

Så arbetar HSB Skåne för ökad hållbarhet 

HSB har fyra fokusområden vår hållbarhetsstrategi: 

 1. Resurseffektivitet 
  Vi ska ha en hållbar och resurseffektiv verksamhet och minimera energianvändningen och reducera effektuttaget. Det innebär även att vi är noggranna med vilka material vi använder och att vi minimerar farliga ämnen och produkter i vår verksamhet. 
 2. Klimat 
  Vi ska ha nära noll klimatpåverkan och här har HSB Skåne redan nått målet som är uppsatt till 2023, genom att ha minskat koldioxidutsläppen med 84 % sedan 2008. 2040 ska HSB ha netto-noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat anpassat till det förändrade klimatet. De nya mätningarna sker med basår 2020. Här arbetar vi även mot en fossilfri fordonsflotta och vi på HSB Skåne använder endast förnybar eller återvunnen energi.  
 3. Hållbara tjänster och produkter 
  Vi ska erbjuda och utveckla hållbara tjänster och produkter. Här inkluderar vi även våra samarbetspartners som exempelvis våra ramavtalspartners och entreprenörer vid nyproduktion.
 4. Viktig samhällsaktör 
  Vi ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället och spegla samhällets mångfald samt bidra till att skapa trygghet. 
   

Tips på ställen att hitta inspiration för att söka Hållbarhetsbidraget 2020:

HSBs Kod för brf
Om Styrelsens arbete
Inspiration från föreningar som utsetts till årets brf
HSBs hållbarhetsarbete

Klimatanpassningsguiden som du hittar när du loggat in i Mitt HSB. 

Hållbarhetsbidraget 2021

979 500 kronor i Hållbarhetsbidrag fördelas 25 bostadsrättsföreningar under 2022

HSB brf Björnen, Hässleholm
För utökat brandskydd med sprinklers.

HSB brf Bokeberg, Hässleholm
För sensorstyrd belysning, nyplantering av träd samt tillförande av handikapanpassade picnicbord.

HSB brf Bryggaren, Eslöv
För minskad energiförbrukning p.g.a. nya givare i lägenheterna samt tillförande av laddplatser till elbilar.

HSB brf Domar, Ystad
Tillfört nya sittmöjligheter samt skugga i den gemensamma utemiljön.

HSB brf Flygeln, Perstorp
För tillförande av flaggstänger som stämningshöjare i föreningen.

HSB brf Hägern, Simrishamn
Utökat med mer växtlighet som gynnar pollinatörer samt fler sociala ytor och solskydd i form av pergola.

HSB Brf Häggen, Ystad
Avsätter tid och medel för att introducera nya medlemmar i föreningen.

HSB brf Kanalbrinken, Kristianstad
Anläggning av äng och höga stubbar för insekter och fåglar.

HSB brf Klostervallen, Lund
Tillfört ytterligare laddplatser för elbilar.

HSB brf Knutsgården, Lund
Tar tillvara energin i den uppvärmda frånluften och återför den som del av uppvärmningssystemet i byggnaden.

HSB brf Krönet, Eslöv
Utökning av antalet laddstationer för elbilar i föreningens garage.

HSB Brf Linero, Lund
Gjort om klippta gräsmattor till ängar samt tillfört laddstolpar.

HSB brf Ljungdala, Hässleholm
Tillfört solceller samt håller igång flertalet aktiviteter för medlemamrna för att främja att medlemmarna träffas, umgås och får fysisk aktivitet. Bland annat genom tipsrundor, boule, trädgårdsgolf, canasta och yogaträning.

HSB brf Malmen, Eslöv
Tillfört solceller.

HSB brf Midgård, Hässleholm
Omdragning av el och tilllsett att alla lägenheter har jordade eluttag. Samt förberett för laddstolpar i samband med pågående entreprenad och tillfört närvarostyrd ledbelsysning i gemensamma utrymmen.

HSB brf Nordmannen, Lund
Installation av laddstolpar för elbilar.

HSB brf Norrevång, Eslöv
Införskaffande av hjärtsartare samt erbjudande om utbildning av hjärtstartaren för medlemmarna.

HSB brf Rinnbo, Lund
Tillfört sensorstyrd belysning i fastigheten.

HSB brf Stormen, Kristianstad
Installation av 16 laddstolpar i garage.

HSB brf Svaneholm, Eslöv
Bytt till sensorstyrd belysning i källargångarna.

HSB brf Svanen, Sjöbo
Installerat laddstolpar som kan användas av fler än föreningens medlemmar.

HSB brf Tidlösan, Ystad
Tillfört grillplats, boulbana, odlingslådor, automatisk öppnare till källare samt kompressorpump.

HSB brf Vinkelhaken, Knislinge
Inköp av hjärtstartare.

HSB brf Ägir, Ystad
Monterat markis vid uteplatsen. Anpassning och omläggning av markstensbeläggning för ökad tillgänglighet till miljöhuset. Ändrat användningsområdet för en källarlokal som tidigare använts som förråd och nu avses användas till samlingslokal.

HSB brf Älgen, Tyringe
Tillfört en anlagd uteplats där det bland annat går att grilla.

Hållbarhetsbidraget 2020

1 224 400 kronor delades ut till 21 bostadsrättsföreningar 2021

HSB brf Cedern, Ystad
Tillfört social yta på gården för att locka till umgänge medlemmar emellan. Föreningen har även tagit ett utökat ansvar och bytt ut elinstallationen i samtliga lägenheter och genom åtgärden även påverkat till bättre brandskydd för bostäderna.

HSB brf Charlottsborg, Kristianstad
Föreningen har valt ett återvunnet material med lång hållbarhet för sina nya staket.

HSB brf Gjutaren, Sjöbo
Har köpt in en gemensam batteridriven gräsklippare till sina medlemmar, en såväl miljömässigt som socialt hållbar handling.

HSB brf Grimstofta, Sjöbo
För installation av sensorstyrning på belysningen samt för inköp av partytält för utökade möjligheter till sociala aktiviteter.

HSB brf Heden, Löddeköpinge
För installation av sensorstyrd belysning.

HSB brf Hästen, Tyringe
För installation av rörelsestyrd belysning samt satsning på utemiljön för att främja den sociala hållbarheten.

HSB brf Kanalbrinken, Kristianstad
Anpassning och omläggning av entrévägen för ökad tillgänglighet till kvartershuset med uteplats, som ligger i direkt anslutning till parkeringsplats. Tillgängligheten för rörelsehindrade har härmed underlättats betydligt och blivit bra.

HSB brf Krukmakaren
För systematiskt socialt hållbarhetsarbete samt installation av laddplatser till elbilar.

HSB brf Linden, Ystad
För installation av sensorstyrd belysning.

HSB brf Manilla, Kristianstad
För främjande av den sociala hållbarheten i föreningen att de har en kontinuitet av aktiviteter och traditioner, samt för renovering av mötesplats utomhus. Även för att styrelsen handlat åt grannar under pandemin och köpt in cykelpump till föreningen.

HSB brf Midgård, Hässleholm
Avsätter tid och medel för att introducera nya medlemmar i föreningen.

HSB brf Nordväst, Eslöv
För installation av Ecopilot, digitalt styrsystem för värmesystemet.

HSB brf Rinnbo, Kävlinge
Installerat laddstolpar för elbilar.

HSB brf Rinnebäck, Kävlinge 
Installerat laddstolpar för elbilar.

HSB brf Solkatten, Eslöv
För installation av solceller och laddstolpar för elbilar.

HSB brf Stormen, Kristianstad
För installation av solceller samt för sitt kontinuerliga arbete med medlemsaktiviteter och arvodering av fritidskommittén.

HSB brf Tingvallen, Lund
För installation av solceller.

HSB brf Tre Kronor, Eslöv
För att föreningen skapat social gemenskap och trygghet under en svår tid. Samverkan mellan styrelsen och medlemmarna samt att de har utnyttjat tomma utrymmen i föreningen för att möjliggöra sociala aktiviteter.

HSB brf Tunahus, Lund
För närvarostyd belysning.

HSB brf Typen, Lund
För installation av Ecopilot, digitalt styrsystem för värmesystemet.

HSB brf Vinkelhaken, Knislinge
För uppfräschning av föreningens gemensamhetslokal.

Hållbarhetsbidraget 2019

816 700 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2020 till totalt 22 bostadsrättsföreningar

HSB brf Bindgarnet i Lund – För sin solcellsinstallation

HSB brf Bokeberg i Hässleholm – För installation av LED-belysning

HSB brf Charlottsborg i Kristianstad – För total genomgång av värmesystemet i fastigheten och installation av Ecopilot.

HSB brf Harrie i Kävlinge – För att ha bytt ut sin utebelysning till LED-belysning.

HSB brf Jakthornet i Lund –För de energisparåtgärder som genomförts i fastigheten.

HSB brf Kanalbrinken i Kristianstad – För att ha bytt ut belysningen i fastigheten till LED-belysning.

HSB brf Kornetten i Kristianstad – För att ha installerat energisnåla torkskåp till föreningens tvättstugor.

HSB brf Linden i Ystad – För att aktivt värna om den sociala hållbarheten i föreningen genom aktiviteter och ökad trivsel i föreningens gemensamma utrymmen.

HSB brf Linero i Lund – För installation av solceller på fastigheten.

HSB brf Nordmannen i Lund – För skifte till LED-belysning i området.

HSB brf Norrevång – För skifte till LED-belysning i fastigheten.

HSB brf S:t Peter i Lund – För installation av solceller och laddstolpar i fastigheten.

HSB brf Solkatten i Eslöv – För byte till LED-belysning i carportarna.

HSB brf Stanstorp i Staffanstorp – För installation av rörelsestyrd LED-belysning.

HSB brf Stenbocken i Hässleholm – För att ha anordnat en gårdsfest för medlemmarna med målsättningen att skapa gemenskap, respekt och förståelse mellan de boende, över generationer och olika kulturella bakgrunder.

HSB brf Stenen i Kristianstad – För att ha utvecklat föreningens lekplats med hänsyn till lång hållbarhet och ökad trivsel för de boende.

HSB brf Stockeby i Stoby – För att ha bytt ut armaturer och ljuskällor till LED-belysning.

HSB brf Svarvaren i Lund – För att ha bytt ut armaturer och ljuskällor till LED-belysning samt installerat närvarostyrning och timer.

HSB brf Tackan i Kristianstad – För installation av laddstolpar och nya cykelställ på fastigheten.

HSB brf Tunahus i Lund – För installation av laddboxar och solpaneler på fastigheten.

HSB brf Vattenmannen i Tyringe – För att ha bytt ut sin utebelysning till LED-belysning.

HSB brf Östra Torn i Lund – För att ha bytt ut sin belysning till LED-armaturer samt satt in sensorstyrda trapphusarmaturer.

Hållbarhetsbidraget 2018

763 748 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2019 till totalt 13 bostadsrättsföreningar

HSB brf Hästen – Solcellspanelinstallation

HSB brf Kamraten – Installation av laddstolpar till bilar

HSB brf Klostervallen – Installation av elbilsladdning

HSB brf Linden – Installation av solenergianläggning

HSB brf Trollenäs – Installation av laddstolpar till elbilar

HSB brf Vårregnet – Installation av laddstolpar till elbilar & anordnat återkommande senioraktiviteter

HSB brf Aronsliljan – Byte till LED-belysning

HSB brf Lyktan – Byte till LED-armaturer

HSB brf Stadener – Byte av utomhusbeluysningen till LED-armaturer

HSB brf Stenhuggaren – Bytt undercentral och kopplat på datoriserat värmesystem

HSB brf Tackan – Energioptimering

HSB brf Grönvall – Tillfört miljöskåp

HSB brf Nordväst – Installerat frånluftssystem med värmeåtervinning i Röda Korsets lokaler

 
 

Hållbarhetsbidraget 2017

1 228 000 kronor delades ut genom Hållbarhetsbidraget 2018 till totalt 22 bostadsrättsföreningar

HSB brf Bågfilen, Kristianstad

HSB brf Charlottsborg, Kristianstad

HSB brf Fagotten, Lund

HSB brf Geten, Kristianstad

HSB brf Kanalbrinken, Kristianstad

HSB brf Krönet, Eslöv

HSB brf Lammet, Kristianstad

HSB brf Lyktan, Ystad

HSB brf Lövkullen, Hässleholm

HSB brf Nordmannen, Lund

HSB brf Rinnbo, Kävlinge

HSB brf Skomakaren, Hässleholm

HSB brf Solbacken, Ystad

HSB brf Solbyn, Dalby

HSB brf Solkatten, Eslöv

HSB brf Stadener, Ystad

HSB brf Stanstorp, Staffanstorp

HSB brf Sting, Kristianstad

HSB brf Svarvaren, Lund

HSB brf Tackan, Kristianstad

HSB brf Viadukten, Åhus

HSB brf Åsgården, Höör