Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Onsdag
19
Oktober 2022

Aktivitet för styrelsemedlemmar: Budget, underhålls- och investeringsplanskurs i Kristianstad

Välkommen på en kurs som både är en budgetutbildning och en utbildning i hur du läser en underhålls- och investeringsplan.

Restaurang Kvarnen i Kristianstad (kontoret om 10 eller färre)
Spannmålsgatan 9
Kristianstad
19 oktober 2022
16:00 - 18:30

Eftersom underhålls- och investeringsplanen ligger till grund för budgetarbetet så har vi här valt att slå ihop dessa till en matnyttig kurs. Kursen vänder sig till alla styrelseledamöter som i sin styrelseroll beslutar om budget samt underhålls- och investeringsplaner.

Du behöver inte ha någon ekonomibakgrund för att gå denna kurs.

Du lär dig bland annat:

  • Ekonomiska begrepp
  • Om underhåll och investeringar
  • Kontoplanen
  • Budget, underhålls- och investeringsplan


PRIS: HSB-medlemmar 400 kr exkl. moms och icke medlemmar 700 kr exkl. moms
KURSLEDARE: Mattias Lindén, Roger Talik och Stefan Vohnsen, HSB Skåne

ANMÄLAN: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 12 oktober.

Denna aktivitet kan ta emot 25 personer. Aktiviteten kan komma att ställas in vid färre än 5 anmälda. 

Intresset för våra kurser är stort och då vi oftast har personer på väntelista så är det viktigt att du, vid ett eventuellt förhinder, avbokar din plats via e-post till anmalan-skane@hsb.se. Om du ej kommer på evenemanget och ej heller har meddelat oss detta så kommer du att bli fakturerad för aktiviteten.

Fotografering av deltagare och omgivning kan komma att ske under eventet för att användas i vår marknadskommunikation. Meddela arrangören på plats om du inte vill förekomma på bild. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel. Kurser kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Anmäl dig här

Anmäler du dig som privatperson eller i ditt uppdrag som ledamot i en bostadsrättsförening?
Förtäring
Önskar du ta med dig en styrelsekollega?
Förtäring

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes integritetspolicy, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.