Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Onsdag
12
Oktober 2022

Aktivitet för valberedningen: valberedningskurs

Ta chansen och lär dig mer om ditt uppdrag i bostadsrättsföreningens valberedning. Kursen hålls av HSB Skånes jurister.

HSBs kontor
Stadshusgatan 8
Hässleholm
12 oktober 2022
16:00 - 18:00

Valberedningen har en central roll i föreningen och är kanske dess viktigaste organ. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till stämman på nya förtroendevalda. De har också ett stort ansvar och inflytande när det gäller att inventera föreningens behov, tillgång på kompetens och intresserade personer. Valberedningen ska dessutom föreslå arvode till styrelsen samt vilka övriga principer som ska gälla vid ersättning till föreningens förtroendevalda.

Det är stämman som utser valberedning. Valberedningen arbetar på uppdrag av medlemmarna och är självständig från styrelsen. Trots valberedningens viktiga roll saknas bestämmelser i lagstiftningen om hur den ska arbeta. Även de flesta stadgar saknar närmare beskrivning av valberedningens uppdrag och arbete.

PRIS: HSB-medlemmar 400 kr och icke medlemmar 700 kr
Priserna är exkl. moms. 
KURSLEDARE: HSB Skånes jurister

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Anmäl dig genom formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 5 oktober.

Denna aktivitet kan ta emot 15 personer. Aktiviteten kan komma att ställas in vid färre än 5 anmälda.

 

Intresset för våra kurser är stort och då vi oftast har personer på väntelista så är det viktigt att du, vid ett eventuellt förhinder, avbokar din plats via e-post till anmalan-skane@hsb.se. Om du ej kommer på evenemanget och ej heller har meddelat oss detta så kommer du att bli fakturerad för aktiviteten.

Fotografering av deltagare och omgivning kan komma att ske under eventet för att användas i vår marknadskommunikation. Meddela arrangören på plats om du inte vill förekomma på bild. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel. Kurser kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Anmäl dig här

Anmäler du dig som privatperson eller i ditt uppdrag som ledamot i en bostadsrättsförening?
Förtäring
Önskar du ta med dig en styrelsekollega?
Förtäring

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes integritetspolicy, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.