Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Södertälje

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. Vi startade 1933 med HSB brf Eken och har sedan dess byggt och förvaltat bostäder i Södertälje, Salem och Nykvarn.

Idag är vi 55 medlemsägda HSB-bostadsrättsföreningar och över 8 100 enskilda medlemmar och bosparare. Våra medarbetare förvaltar ca 4 000 bostadsrättslägenheter och ca 530 hyreslägenheter. Vi arbetar fortfarande för att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende i en miljö där alla kan träffas och trivas.

Vi erbjuder dessutom förvaltnings- och hantverkstjänster till alla bostadsrättsföreningar och privatpersoner - inte bara till boende i HSB-hus. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Uppdrag, vision och kärnvärderingar

Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

 

 

 

 

 

HSB Södertälje

56 HSB-bostadsrättsföreningar
8100 enskilda medlemmar och bosparare
530 hyreslägenheter i Brunnsäng, Västergård och Södertälje Centrum
Erbjuder ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, drift, snöröjning och hantverkstjänster