Kontakten är nu öppen för bokning

21 februari 2022

Föreningens samlingslokal Kontakten är åter öppen för bokning.

Max en (1) uthyrning per helg. Fredag mot lördag eller lördag mot söndag.
Max 75 personer i lokalen (bestämt av brandförsvaret) !

Vid intresse vänligen kontakta kundtjänst 08 - 608 68 00