Stamrenovering

Denna sida kommer löpande uppdateras med ny information rörande stamrenoveringen

2022-10-27 Information till bostadsrättsinnehavare om stambytet
Stambytet kommer att avslutas snart i hela föreningen.
Slutbesiktningen kommer att utföras under den nästkommande månaden. Styrelsen vill tacka er för ert tålamod. Innan stambytet är helt klar vill vi i styrelsen gärna veta om det finns anmärkningar som inte är åtgärdade i era lägenheter. Om ni hittar anmärkningar som kvarstår och behöver åtgärdas vänligen mejla stambyte@brfklovern.se
Vänligen läs mer på https://www.hsb.se/sodertorn/brf/klovern/stamrenovering/snart-ar-stamrenoveringen-klar/

2020-10-21 Uppdaterad med förtydligande om var kostnad för extra elförbrukning hamnar i samband med stambytet

I Brf Klövern (nedan kallad ”föreningen”) tillämpas sedan ett par år tillbaka så kallad individuell
mätning och debitering (nedan kallat ”IMD”) avseende elförbrukningen. Tanken med IMD är att
medlemmarna ska betala för den faktiska elförbrukningen i sina respektive lägenheter.

Elen ska alltså debiteras utifrån varje medlems egen förbrukning, vilket har vissa fördelar jämfört
med andra debiteringsgrunder. Det är inte möjligt att utan vidare frångå IMD om föreningen valt
att tillämpa detta sätt att mäta och debitera förbrukningen och IMD ska alltså tillämpas även när
föreningen behöver genomföra större renoveringsarbeten, till exempel utbyte av husets värmesy-
stem.

Läs mer under Stamrenovering / Förtydligande om var kostnad for extra elforbrukning hamnar i samband med stambytet

2020-08-24 Uppdaterad med fil om hålltider i stambytet som rör bostadsinnehavaren

Tidplan för lägenhet

2020-03-07 Uppdaterad med dokument för tidplanen för Linvägen

LINVÄGEN UDDA

ADRESS STARTDATUM ARBETSDAGAR START VECKA KLART VECKA
Linvägen 7 Höger 2021-03-01 39 9 17
Linvägen 7 Vänster 2021-03-08 39 10 18
Linvägen 5 Höger 2021-03-15 39 11 19
Linvägen 5 Vänster 2021-03-22 38 12 20
Linvägen 3 Höger 2021-03-29 38 13 21
Linvägen 3 Vänster 2021-04-05 39 14 22
Linvägen 15 Höger 2021-04-12 39 15 23
Linvägen 15 Vänster 2021-04-19 39 16 24
Linvägen 13 Höger 2021-04-26 39 17 25
Linvägen 13 Vänster 2021-05-03 39 18 26
Linvägen 11 Höger 2021-05-10 39 19 27
Linvägen 11 Vänster 2021-05-17 40 20 28

(En arbetstid på 40 dagar motsvarar 8 arbetsveckor, knappt två månader.)

LINVÄGEN JÄMNA

ADRESS STARTDATUM ARBETSDAGAR START VECKA KLART VECKA
Linvägen 2 Höger 2021-08-09 40 32 40
Linvägen 2 Vänster 2021-08-16 40 33 41
Linvägen 4 Höger 2021-08-23 40 34 42
Linvägen 4 Vänster 2021-08-30 40 35 43
Linvägen 6 Höger 2021-09-06 40 36 44
Linvägen 6 Vänster 2021-09-13 40 37 45
Linvägen 10 Höger 2021-09-20 40 38 46
Linvägen 10 Vänster 2021-09-27 40 39 47
Linvägen 12 Höger 2021-10-04 40 40 48
Linvägen 12 Vänster 2021-10-11 40 41 49
Linvägen 14 Höger 2021-10-18 40 42 50
Linvägen 14 Vänster 2021-10-25 40 43 51

(En arbetstid på 40 dagar motsvarar 8 arbetsveckor, knappt två månader.)

-----------------------------------------
Arbetet på Klövervägen väntas påbörjas första kvartalet 2022.
Styrelsen återkommer med en mer detaljerad tidplan.

Utförare av entreprenaden är Proplatt AB.

Vid ändringar i tidplanen kommer både Styrelsen och Proplatt AB återkomma med information i god tid.

Samtycke: Om du inte har skrivit under blanketten för godkännande om samtycke för ändringar som kommer att ske i samband med stambytet och byte av värmesystem ombeds du skriva under bifogad fil för samtycke (blanketten för samtycke kan även fås av förvaltaren och styrelsen). Om detta ej görs kommer ärendet angående er bostad behandlas i hyresnämnden.