Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stämmopool

Stämmopoolen är en tjänst där våra föreningar kan hyra in ordförande och protokollförare till sin stämma. Stämmorna brukar äga rum under april och maj månad.

HSB Södertörn har sedan flera år tillbaka en välfungerade och väldigt uppskattad stämmopool. 

Genom vår populära stämmopool erbjuder vi stämmoordförande och protokollförare till såväl ordinarie som extra föreningsstämma. Vi erbjuder även ordförande och sekreterare till konstituerande möte. Kontakta oss redan nu för att inte riskera att alla ni behöver hinner bli uppbokade av andra. HSB-medlemmar får självklart förmånligare priser.

För beställning - skicka ett mail till stammopoolen.sodertorn@hsb.se.

Ange namn på BRF, datum och tid för stämman, plats/lokal, samt om ni önskar både ordförande och protokollförare eller endast ordförande.

Vill du bli del av stämmopoolen? 
Vi söker kontinuerligt både ordförande och protokollförare till poolen. Till den som blir en del av stämmopoolen erbjuder vi utbildningar som förbereder en inför uppdraget. Som ny i stämmopoolen har man också möjlighet till en mentor som är med och stöttar lite extra.

Naturligtvis utgår det arvode inför varje uppdrag.

Vill du veta mer? Kontakta stammopoolen.sodertorn@hsb.se.