Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sekreterare i bostadsrättsförening

Vad är ett protokoll och vad är syftet med att föra protokoll vid olika sammanträden?
Vad är det för skillnad mellan protokoll och minnesanteckningar?

HSB Södertörn
Huddinge stationsväg 5
Huddinge
8 september 2022
18:00 - 21:00

Brf-sekreteraren vet efter kursen vad ett protokoll måste innehålla och vilka krav sekreteraren kan ställa på övriga i styrelsen för att kunna hålla ordning och reda i föreningens protokoll och beslutsunderlag.

Kursavgift För medlem i HSB 2.600 kr/deltagare (exkl. moms)
För icke-medlem 3.800 kr/deltagare (exkl. moms)

Återbud måste lämnas senast 7 dagar före utbildningstillfället. Vid senare återbud debiteras full avgift. Vid förhinder får du naturligtvis skicka någon annan i ditt ställe.