Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En smart medlemsförmån som ger förtur!

Som medlem i HSB får du många förmåner och erbjudanden. Den smartaste förmånen är kanske möjligheten att bospara i HSB. Det är så mycket mer än ett vanligt sparande. Du får möjlighet att se dina pengar växa över tid, och du får dessutom dubbla förturer till våra lägenheter – både hyresrätter och nybyggda bostäder över hela landet.

Du har mycket att vinna på att bospara i HSB:

Du kan får förtur till våra hyresrätter och våra nybyggda bostäder
Du kan välja mellan tre olika sparformer
Du kan överlåta ditt sparande till en eller flera närstående
Du kan välja bostäder över hela landet
Du väljer själv vad du vill göra för dina sparade pengar
Du får välja först om du har flest poäng

Läs mer om HSBs bosparande här.