Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Med fastighetsservice från HSB på Gotland säkerställer ni löpande skötsel och tillsyn

En väl underhållen fastighet skapar inte bara en trivsam boendemiljö utan är även en garanti för att huset ska uppfylla alla lagkrav och på sikt stiga i värde. Men den löpande kontrollen innebär ofta ett omfattande ansvarsområde för er styrelsen. HSB på Gotland (HSB Södertörn) ger er brf professionell hjälp inom fastighetsservice och finns i Visby och Hemse - och vi erbjuder våra tjänster på hela Gotland.

Vill du veta mer om fastighetsservice till er brf på Gotland?

Ja, kontakta mig!Stark lokalkännedom och personlig kontakt med fastighetsskötare i Visby och hela Gotland 

Våra fastighetsskötare finns på hela Gotland, i Visby och där ni bor. Med god lokalkännedom och hög närvaro ger det en personlig kontakt med de boende och styrelsen.

Vi erbjuder bland annat:
- Inre och yttre tillsyn
- Säkerställande av hög boendekomfort
- Säkerställande av att värme, vatten och ventilation fungerar
- Lekplatsbesiktning

Vill du veta mer om fastighetsservice till er brf på Gotland?

Ja, kontakta mig!