Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsskötsel på Gotland

Styrelsen har ansvaret för att fastigheten är säker och allt fungerar som det ska. Det är där HSB på Gotland (HSB Södertörn) kommer in. Våra fastighetsskötare är styrelsens ögon ute i fastigheten och ser till att allt fungerar, till exempel att lamporna lyser, att soprummet är ordnat och att alla dörrar går i lås som de ska. Och med våra lokalkontor i Visby och Hemse är vi alltid nära er!

Vill du veta mer om hur HSB på Gotland kan hjälpa din brf med fastighetsskötsel?


Men vårt jobb är inte bara att se till att saker fungerar. Vårt jobb är också att jobba proaktivt för att minimera risken för större ingrepp i framtiden, samt föreslå förbättringar som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Kanske borde belysningen bytas ut till ett mer energisnålt alternativ? Eller finns det dörrar som kan bytas ut för att bättre hålla värmen inne?

Bygg och underhåll

Våra fastighetsskötare hjälper er med byggnationer och renoveringar, men även mindre reparationer då behovet uppstår.

Alltid nära er – med lokalkontor i Visby och Hemse

Med våra lokalkontor i Visby och Hemse är vi alltid nära. Vi anpassar självklart skötseln efter just era behov, oavsett hur stor eller liten bostadsrättsförening det är. Och oavsett om ni är HSB-medlemmar eller inte.

Vill du veta mer om hur HSB på Gotland kan hjälpa din brf med fastighetsskötsel?