Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Avsluta ditt medlemskap i HSB Södra Norrland

För att avsluta ditt medlemskap i HSB Södra Norrland loggar du in i Mitt HSB och fyller i ett utträdesformulär. Klicka här.

Men innan du bestämmer dig för att avsuta ditt medlemskap vill vi påminna om fördelarna med ett medlemskap i HSB – Sveriges största bostadskooperation.

  • Medlemskapet ger dig möjligheten att söka hyresbostäder i HSB Södra Norrland.
  • Medlemskapet ger också möjlighet att bospara. HSBs bospar ger möjlighet till förtur till både hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter i hela landet.
  • Rabatter och medlemsaktiviteter Läs mer här!

Är du medlem i en annan regionförening än Södra Norrland?

Om du är medlem i en annan regionförening än HSB Södra Norrland och vill avsluta ditt medlemskap, måste du kontakta regionföreningen du är medlem i.